Producenci

PromocjeKozak Isia Snow Kozak Isia Snow 59,00 zł 75,00 zł

Kozak Isia. Kozak Isia. 59,00 zł 75,00 zł

Kozak Sonda Beż Kozak Sonda Beż 59,00 zł 75,00 zł

Obuwie Kuba bordo Obuwie Kuba bordo 59,00 zł 65,00 zł

Obuwie Robin fiolet Obuwie Robin fiolet 180,00 zł 185,00 zł

Obuwie Robin granat Obuwie Robin granat 192,00 zł 197,00 zł

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
dowód zakupu towaru u sprzedawcy
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są 
możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. 

Odstąpienie do umowy i jej wypowiedzenie

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w 
punkcie 1,po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne
oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie
jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter
nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w przypadku dostarczania prasy, w
przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru nie dotyczy transakcji gdy nabywca nie jest konsumentem i dokonał zakupu w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy zakupiony program został autoryzowany

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:………………, dn. …………………. r.

…………………………………

…………………………………

…...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

(adres do korespondencji i dokonania

zwrotu towaru)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..
nr zamówienia ……………………… zawartej dnia ………………………………………….Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

na konto nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /gotówką przy osobistym zwrocie towaru lub w inny przepisany prawem sposób.

(ewentualnie)

Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar: ………………………………………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….otrzymany dnia ………………………………………………………………………………………………..

podpis konsumenta

 
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe